§ 1. - Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżki za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.104.877

Akt utracił moc
Wersja od: 7 września 2005 r.
§  1.
Ustala się opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych od dnia 1 października 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. w wysokości:
1)
za używanie odbiornika radiofonicznego - 5,00 zł za jeden miesiąc;
2)
za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego - 15,80 zł za jeden miesiąc.