§ 1. - Wysokość dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2018 r. - Dz.U.2017.2214 - OpenLEX

§ 1. - Wysokość dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2018 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2214

Akt utracił moc
Wersja od: 30 listopada 2017 r.
§  1. 
W 2018 r. dopłata do składki z tytułu ubezpieczenia:
1)
upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych - wynosi 65% składki do 1 ha uprawy;
2)
bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń - wynosi 65% składki do 1 sztuki.