Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 23/02. - Dz.U.2004.226.2296 - OpenLEX

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 23/02.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.226.2296

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 października 2004 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 6 października 2004 r.
sygn. akt SK 23/02

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Marek Safjan - przewodniczący,

Teresa Dębowska-Romanowska,

Marian Grzybowski - sprawozdawca,

Adam Jamróz,

Wiesław Johann,

Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska,

Ewa Łętowska,

Marek Mazurkiewicz,

Andrzej Mączyński,

Jerzy Stępień,

Mirosław Wyrzykowski,

Marian Zdyb,

Bohdan Zdziennicki,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem skarżącego oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 6 października 2004 r., skargi konstytucyjnej Rafała Jaworowicza o zbadanie zgodności art. 3921 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.) z art. 64 ust. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

orzeka:

Art. 3921 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.) jest zgodny z art. 64 ust. 2 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.