Art. 64. - [Prawo do własności, innych praw majątkowych, prawo dziedziczenia] - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.78.483

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2009 r.
Art.  64.  [Prawo do własności, innych praw majątkowych, prawo dziedziczenia]
1. 
Każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia.
2. 
Własność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają równej dla wszystkich ochronie prawnej.
3. 
Własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa własności.