[Wyrób wyrobów winiarskich jako działalność regulowana; obowiązek wpisu do rejestru] - Art. 7. - Wyroby winiarskie. - Dz.U.2022.24 - OpenLEX

Art. 7. - [Wyrób wyrobów winiarskich jako działalność regulowana; obowiązek wpisu do rejestru] - Wyroby winiarskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.24

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 października 2022 r.
Art.  7.  [Wyrób wyrobów winiarskich jako działalność regulowana; obowiązek wpisu do rejestru]
1. 
Działalność gospodarcza w zakresie wyrobu wyrobów winiarskich, w tym rozlewu tych wyrobów przez tego samego przedsiębiorcę, który je wyrobił, lub rozlewu wyrobów winiarskich przez przedsiębiorcę, który ich nie wyrobił, zwana dalej "działalnością gospodarczą w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich", jest działalnością regulowaną, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105), i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich, zwanego dalej "rejestrem".
2. 
Działalność gospodarcza w zakresie:
1)
wyrobu wina przez drobnego producenta wina z upraw własnych,
2)
rozlewu wyrobów winiarskich wprowadzonych do obrotu w opakowaniach zbiorczych, takich jak beczki lub kegi, w miejscu prowadzenia sprzedaży detalicznej tych wyrobów

- nie jest działalnością regulowaną i nie podlega wpisowi do rejestru.