[Oznaczenie "Polska Wódka"; wymagania dla napojów spirytusowych z oznaczeniami geograficznymi odnoszącymi się do terytorium RP]... - Dz.U.2020.1419 t.j. - OpenLEX

Art. 38. - [Oznaczenie "Polska Wódka"; wymagania dla napojów spirytusowych z oznaczeniami geograficznymi odnoszącymi się do terytorium RP] - Wyrób napojów spirytusowych oraz rejestracja i ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1419 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2022 r.
Art.  38.  [Oznaczenie "Polska Wódka"; wymagania dla napojów spirytusowych z oznaczeniami geograficznymi odnoszącymi się do terytorium RP]
1. 
Polska Wódka/Polish Vodka to:
1)
wódka niezawierająca dodatków innych niż woda albo
2)
wódka smakowa o nadanym dominującym smaku innym niż smak surowców użytych do jej wyrobu, zawierająca naturalne środki aromatyczne, a w szczególnych przypadkach barwniki, o maksymalnym poziomie cukru wyrażonym jako cukier inwertowany nieprzekraczającym 100 gramów na litr czystego alkoholu

- otrzymana z alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego uzyskanego z żyta, pszenicy, jęczmienia, owsa lub pszenżyta albo ziemniaków, uprawianych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której wszystkie etapy wyrobu odbywają się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i która może być leżakowana w celu nadania jej szczególnych właściwości organoleptycznych.

2.  44
 Minister określi, w drodze rozporządzenia, wymagania dla napojów spirytusowych z oznaczeniami geograficznymi odnoszącymi się do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innymi niż "Polska Wódka/Polish Vodka", które zostały objęte ochroną na podstawie rozporządzenia 2019/787, mając na względzie zapewnienie odpowiedniego sposobu produkcji, odpowiednich parametrów jakościowych oraz warunków technologicznych dla poszczególnych napojów spirytusowych, a także obszar, na którym mogą być wyrabiane te napoje.
44 Art. 38 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 28 września 2022 r. (Dz.U.2022.2015) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 października 2022 r.