Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.124.783

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.
Art.  4.
1. W produkcji miodu pitnego można zastąpić sacharozą najwyżej 20% (wagowo) miodu naturalnego.
2. W produkcji aromatyzowanych win gronowych lub owocowych udział win gronowych lub owocowych nie może być niższy niż 75% objętościowych.
3. W produkcji napojów winopodobnych z brzeczki miodowej udział naturalnego miodu nie może być niższy niż 150 kg miodu na 1000 l brzeczki.
4. W produkcji napojów niskoalkoholowych usuwanie alkoholu może być stosowane wyłącznie metodami fizycznymi.