Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.124.783

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.
Art.  3.
1. Udział soku w nastawach win owocowych w przeliczeniu na soki surowe nie może być mniejszy niż:
1) 50% objętościowych w wypadku jednorodnych nastawów porzeczkowych lub agrestowych,
2) 70% objętościowych w wypadku jednorodnych nastawów jabłkowych lub truskawkowych,
3) 90% objętościowych w wypadku jednorodnych nastawów winogronowych,
4) 60% objętościowych w wypadku pozostałych jednorodnych nastawów owocowych.
2. W produkcji napojów winopodobnych udział soków w nastawach w przeliczeniu na soki surowe nie może być mniejszy niż:
1) 20% objętościowych w wypadku jednorodnych nastawów porzeczkowych lub agrestowych,
2) 30% objętościowych w wypadku jednorodnych nastawów jabłkowych lub truskawkowych,
3) 45% objętościowych w wypadku jednorodnych nastawów winogronowych,
4) 25% objętościowych w wypadku pozostałych jednorodnych nastawów owocowych.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do nastawów mieszanych z uwzględnieniem proporcjonalnego udziału poszczególnych soków.