Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.124.783

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.
Art.  17.

Podmioty gospodarcze, prowadzące w dniu wejścia w życie ustawy wyrób lub rozlew wyrobów winiarskich, tracą prawo do dalszego prowadzenia tej działalności, jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nie wystąpią o udzielenie wymaganych koncesji.