Wyrażenie zgody Sejmu Śląskiego na wejście w życie na obszarze województwa śląskiego rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o bezpieczeństwie i higjenie pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.64.533

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 lipca 1931 r.

OŚWIADCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 16 lipca 1931 r.
o wyrażeniu zgody Sejmu Śląskiego na wejście w życie na obszarze województwa śląskiego rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o bezpieczeństwie i higjenie pracy.

Na podstawie art. 1 p. 9 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. w sprawie wydawania Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr. 3, poz. 18) w brzmieniu ustalonem ustawą z dnia 12 lutego 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 13, poz. 89) oświadczam co następuje:
Sejm Śląski ustawą z dnia 18 marca 1931 r., ogłoszoną w Dzienniku Ustaw Śląskich z dnia 26 marca 1931 r. Nr. 5, poz. 12, wyraził zgodę na wejście w życie na obszarze województwa śląskiego rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o bezpieczeństwie i higjenie pracy (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 325).

Ustawa ta weszła w życie z dniem ogłoszenia.