Wypowiedzenie umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką w przedmiocie wzajemnego dopuszczania lekarzy i położnych do wykonywania praktyki, podpisanej w Warszwie dnia 23 września 1922 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.13.132

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 lutego 1936 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 28 stycznia 1936 r.
w sprawie wypowiedzenia umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką w przedmiocie wzajemnego dopuszczania lekarzy i położnych do wykonywania praktyki, podpisanej w Warszawie dnia 23 września 1922 r.

Podaje się niniejszem do wiadomości, że na podstawie art. 11, ust. 3 umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką w przedmiocie wzajemnego dopuszczania lekarzy i położnych do wykonywania praktyki, podpisanej w Warszawie dnia 23 września 1922 r. (Dz. U. R. P. z 1926 r. Nr. 57, poz. 331), Rząd Republiki Czeskosłowackiej zawiadomił Rząd Polski w dniu 18 grudnia 1935 r. o wypowiedzeniu powyższej umowy.