Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1605

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 grudnia 2013 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, sporządzonej w Ottawie dnia 24 października 1978 r.
z dnia 21 listopada 2013 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 18 czerwca 2004 r. o wypowiedzeniu Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, sporządzonej w Ottawie dnia 24 października 1978 r. (Dz. U. Nr 150, poz. 1568) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 27 lipca 2004 r. wypowiedział wyżej wymienioną konwencję.

Zgodnie z art. XXIV ust. 2 konwencji utraciła ona moc obowiązującą w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej dnia 31 grudnia 2004 r.