Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1604

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 2004 r.

DOKUMENT WYPOWIEDZENIA
przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, sporządzonej w Ottawie dnia 24 października 1978 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Konwencja o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, sporządzona w Ottawie dnia 24 października 1978 r., ratyfikowana przez Radę Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej dnia 15 listopada 1979 r. zostaje wypowiedziana przez Rzeczpospolitą Polską.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 27 lipca 2004 r.