Wypowiedzenie przez Rząd Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii Porozumienia o statystyce przyczyn zgonów, podpisanego w Londynie dnia 19 czerwca 1934 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.4.28

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 stycznia 1949 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 8 stycznia 1949 r.
w sprawie wypowiedzenia przez Rząd Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii Porozumienia o statystyce przyczyn zgonów, podpisanego w Londynie dnia 19 czerwca 1934 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 7 Porozumienia o statystyce przyczyn zgonów, podpisanego w Londynie dnia 19 czerwca 1934 r. (Dz. U. R. P. z 1935 r. Nr 57, poz. 367), nastąpiło wypowiedzenie powyższego Porozumienia przez Rząd Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii z ważnością od dnia 19 października 1948 r.