Wypowiedzenie przez Polskę Konwencji dotyczącej uregulowania kolizji ustawodawstw w zakresie małżeństwa, podpisanej w Hadze dnia 12 czerwca 1902 r., oraz protokołu sporządzonego w Hadze dnia 28 listopada 1923 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1970.26.214

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 października 1970 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 29 września 1970 r.
w sprawie wypowiedzenia przez Polskę Konwencji dotyczącej uregulowania kolizji ustawodawstw w zakresie małżeństwa, podpisanej w Hadze dnia 12 czerwca 1902 r., oraz protokołu sporządzonego w Hadze dnia 28 listopada 1923 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 12 Konwencji dotyczącej uregulowania kolizji ustawodawstw w zakresie małżeństwa, podpisanej w Hadze dnia 12 czerwca 1902 r. (Dz. U. z 1929 r. Nr 80, poz. 594), zostało notyfikowane Rządowi Królestwa Holandii dnia 11 sierpnia 1970 r. wypowiedzenie przez Polskę powyższej konwencji oraz protokołu sporządzonego w Hadze dnia 28 listopada 1923 r. (Dz. U. z 1929 r. Nr 80, poz. 594).
Jednocześnie podaje się do wiadomości, że wyżej wymieniona konwencja i protokół przestaną obowiązywać Polskę dnia 1 czerwca 1974 r.