Wypowiedzenie przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Danii w sprawie wzajemnego przyznania praw do połowów w ich odpowiednich strefach rybołówstwa morskiego, sporządzonej w Kopenhadze dnia 1 czerwca 1971 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1978.6.19

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 marca 1978 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 28 lutego 1978 r.
w sprawie wypowiedzenia przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Danii w sprawie wzajemnego przyznania praw do połowów w ich odpowiednich strefach rybołówstwa morskiego, sporządzonej w Kopenhadze dnia 1 czerwca 1971 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie uchwały Rady Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej została wypowiedziana z dniem 29 grudnia 1977 r., ze skutkiem natychmiastowym, Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Danii w sprawie wzajemnego przyznania praw do połowów w ich odpowiednich strefach rybołówstwa morskiego, sporządzona w Kopenhadze dnia 1 czerwca 1971 r. (Dz. U. z 1972 r. Nr 3, poz. 13).