Dziennik Ustaw

Dz.U.1963.59.325

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1963 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 20 grudnia 1963 r.
w sprawie wypowiedzenia przez Danię, Finlandię, Norwegię i Szwecję Konwencji międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących ograniczenia odpowiedzialności właścicieli statków morskich, podpisanej wraz z protokołem w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 20 Konwencji międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących ograniczenia odpowiedzialności właścicieli statków morskich, podpisanej wraz z protokołem w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r. (Dz. U. z 1937 r. Nr 33, poz. 257), nastąpiło wypowiedzenie powyższej konwencji przez Finlandię, Norwegię i Szwecję dnia 30 czerwca 1963 r. oraz przez Danię dnia 26 czerwca 1963 r.