§ 8. - Wynagrodzenie tłumaczy przysięgłych. - Dz.U.1982.24.174 - OpenLEX

§ 8. - Wynagrodzenie tłumaczy przysięgłych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1982.24.174

Akt utracił moc
Wersja od: 19 sierpnia 1982 r.
§  8.
Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 1975 r. w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych (Dz. U. Nr 43, poz. 221).