§ 4. - Wynagrodzenie tłumaczy przysięgłych. - Dz.U.1982.24.174 - OpenLEX

§ 4. - Wynagrodzenie tłumaczy przysięgłych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1982.24.174

Akt utracił moc
Wersja od: 19 sierpnia 1982 r.
§  4.
Za sprawdzenie i zaświadczenie zgodności dostarczonego odpisu pisma w języku obcym wynagrodzenie wynosi 30% stawki przewidzianej za tłumaczenie.