Wynagrodzenie funkcjonarjuszów pocztowych, telegraficznych i telefonicznych za służbę nocną.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.10.60

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 18 stycznia 1923 r.
w sprawie wynagrodzenia funkcjonarjuszów pocztowych, telegraficznych i telefonicznych za służbę nocną.

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 13 lipca 1920 roku o uposażeniu urzędników i niższych funkcjonarjuszów - państwowych (Dz. U. R. P. № 65 poz. 429) zarządza się co następuje:
Ustaloną w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 1922 roku w sprawie wynagrodzenia funkcjonarjuszów pocztowych, telegraficznych i telefonicznych za służbę nocną (Dz. U. R. P. № 78 poz. 710) jednostką wynagrodzenia za nocną służbę zwiększa się o 150% dotychczasowej wysokości.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Z dniem 1 kwietnia 1923 r. jednostkę wynagrodzenia za nocną służbę zmienia się w następujący sposób:

a) dla urzędników w urzędach pocztowych, telegraficznych, telefonicznych i pocztowo-telegraficznych I klasy na kwotą 875 mkp., II klasy na kwotę 750 mkp., wszystkich innych klas na kwotą 625 mkp.

b)dla niższych funkcjonarjuszów w wysokości 2/3 kwoty, przypadającej dla urzędników,

zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 18 sierpnia 1923 r. (Dz.U.23.87.678).

Z dniem 1 lipca 1923 r. jednostkę wynagrodzenia za nocną służbę zmienia się w następujący sposób:

a) dla urzędników w urzędach pocztowych, telegraficznych, telefonicznych i pocztowo-telegraficznych I klasy na kwotę 1.300 mkp., II klasy na kwotę 1.100 mkp., wszystkich innych klas na kwotę 900 mkp.;

b) dla niższych funkcjonarjuszów w wysokości 2/3 kwoty, przypadającej dla urzędników,

zgodnie z § 2 rozporządzenia z dnia 18 sierpnia 1923 r. (Dz.U.23.87.678).