§ 6. - Wynagrodzenie akordowe dla personelu pomiarowego urzędów ziemskich. - Dz.U.1933.73.533 - OpenLEX

§ 6. - Wynagrodzenie akordowe dla personelu pomiarowego urzędów ziemskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.73.533

Akt utracił moc
Wersja od: 30 września 1933 r.
§  6.
Delegowany do prac pomiarowych na gruncie wykonawczy personel pomiarowy urzędów ziemskich może otrzymywać przed wyjazdem na te prace na początku sezonu polowego zaliczkę na poczet wynagrodzenia akordowego, które im będzie przysługiwało za powierzone do wykonania prace pomiarowe. Wysokość zaliczki nie może przekraczać jednomiesięcznego uposażenia (wynagrodzenia), pobieranego przez danego pracownika. Zaliczki te będą potrącane pracownikom z wynagrodzenia akordowego, przypadającego im do wypłaty.