§ 4. - Wynagrodzenie akordowe dla personelu pomiarowego urzędów ziemskich. - Dz.U.1933.73.533 - OpenLEX

§ 4. - Wynagrodzenie akordowe dla personelu pomiarowego urzędów ziemskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.73.533

Akt utracił moc
Wersja od: 30 września 1933 r.
§  4.
Za prace pomiarowe, związane ze scaleniem, i parcelacją objektów, których ogólny obszar nie przekracza 50 ha oraz za prace pomiarowe, związane z drobnemi regulacjami rolnemi (podział wspólnot, zamiana gruntów) i znoszeniem służebności, wykonawczy personel pomiarowy urzędów ziemskich nie otrzymuje wynagrodzenia akordowego, a jedynie diety dzienne na zasadach, ustalonych w przepisach o należnościach za podróże służbowe funkcjonarjuszów państwowych.