§ 3. - Wynagradzanie pracowników placówek upowszechniania kultury, archiwów państwowych i Filmoteki Polskiej. - Dz.U.1974.30.176 - OpenLEX

§ 3. - Wynagradzanie pracowników placówek upowszechniania kultury, archiwów państwowych i Filmoteki Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.30.176

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1984 r.
§  3.
1.
Pracownikom zajmującym kierownicze stanowiska pracy przysługują dodatki funkcyjne w wysokości od 200 do 3.500 zł miesięcznie.
2.
Minister Kultury i Sztuki oraz Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki ustalą w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych tabelę dodatków funkcyjnych oraz zasady ich przyznawania.
3.
W razie zbiegu uprawnień do dwóch dodatków funkcyjnych przysługuje tylko jeden dodatek, wyższy.