§ 25. - Wynagradzanie pracowników placówek upowszechniania kultury, archiwów państwowych i Filmoteki Polskiej. - Dz.U.1974.30.176 - OpenLEX

§ 25. - Wynagradzanie pracowników placówek upowszechniania kultury, archiwów państwowych i Filmoteki Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.30.176

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1984 r.
§  25.
1.
Do pracowników objętych rozporządzeniem w zakresie uregulowanym niniejszym rozporządzeniem nie stosuje się przepisów:
1)
rozdziału III rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 1961 r. w sprawie uposażenia pracowników szkół wyższych, Polskiej Akademii Nauk i jej placówek naukowych (Dz. U. z 1961 r. Nr 43, poz. 225, z 1965 r. Nr 30, poz. 198, z 1967 r. Nr 28, poz. 132 i z 1972 r. Nr 16, poz. 115 i Nr 55, poz. 371),
2)
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 1965 r. w sprawie ustalenia stanowisk i uposażeń bibliotekarzy dyplomowanych w niektórych bibliotekach (Dz. U. z 1965 r. Nr 30, poz. 198 i z 1966 r. Nr 26, poz. 156),
3)
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1966 r. w sprawie uposażenia pracowników służby bibliotecznej (Dz. U. Nr 37, poz. 225),
4)
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1966 r. w sprawie uposażenia pracowników zatrudnionych w muzeach państwowych (Dz. U. Nr 37, poz. 226),
5)
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1972 r. w sprawie uposażenia nauczycieli i nauczycieli akademickich (Dz. U. Nr 16, poz. 115),
6)
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1973 r. w sprawie uposażenia pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi (Dz. U. Nr 36, poz. 213).
2.
Tracą moc:
1)
rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1959 r. w sprawie uposażenia pracowników parków kultury i ośrodków wczasowych podporządkowanych Wydziałowi Kultury Prezydium Rady Narodowej w m.st. Warszawie (Dz. U. Nr 47, poz. 289),
2)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1966 r. w sprawie uposażenia pracowników kulturalno-oświatowych zatrudnionych w domach kultury, ośrodkach kultury, klubach i świetlicach podległych prezydiom rad narodowych (Dz. U. Nr 41, poz. 248),
3)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1966 r. w sprawie uposażenia pracowników zatrudnionych w archiwach państwowych (Dz. U. Nr 37, poz. 227),
4)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1967 r. w sprawie uposażenia pracowników zatrudnionych w Centralnym Archiwum Filmowym (Dz. U. Nr 30, poz. 143),
5)
rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1968 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników biur wystaw artystycznych (Dz. U. z 1968 r. Nr 30, poz. 199 i z 1971 r. Nr 35, poz. 309).