§ 2. - Wynagradzanie pracowników placówek upowszechniania kultury, archiwów państwowych i Filmoteki Polskiej. - Dz.U.1974.30.176 - OpenLEX

§ 2. - Wynagradzanie pracowników placówek upowszechniania kultury, archiwów państwowych i Filmoteki Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.30.176

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1984 r.
§  2.
1.
Ustala się:
1)
tabelę stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników objętych rozporządzeniem, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia,
2)
tabelę stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania bibliotekarzy dyplomowanych oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji naukowej zatrudnionych w bibliotekach, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia,
3)
tabelę stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników służby bibliotecznej, służby informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej oraz pracowników konserwacji zbiorów bibliotecznych, stanowiącą załącznik nr 3 do rozporządzenia,
4)
tabelę stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników służby muzealnej, stanowiącą załącznik nr 4 do rozporządzenia,
5)
tabelę stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników działalności podstawowej zatrudnionych w Centralnym Biurze Wystaw Artystycznych w Warszawie, Centralnym Ośrodku Metodyki Upowszechniania Kultury oraz w terenowych biurach wystaw artystycznych, stanowiącą załącznik nr 5 do rozporządzenia,
6)
tabelę stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników działalności podstawowej zatrudnionych w domach kultury, ośrodkach kultury, klubach i świetlicach, stanowiącą załącznik nr 6 do rozporządzenia,
7)
tabelę stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników działalności podstawowej zatrudnionych w parkach kultury podporządkowanych Radzie Narodowej m.st. Warszawy, stanowiącą załącznik nr 7 do rozporządzenia,
8)
tabelę stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników służby archiwalnej, służby informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej oraz pracowników służby konserwatorskiej archiwalnej, stanowiącą załącznik nr 8 do rozporządzenia,
9)
tabelę stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników działalności podstawowej, zatrudnionych w Filmotece Polskiej, stanowiącą załącznik nr 9 do rozporządzenia,
10)
tabelę (wspólną) stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników technicznych, ekonomicznych, administracyjnych, usługowych i obsługi oraz innych wspólnych zawodów w państwowych jednostkach organizacyjnych objętych rozporządzeniem, stanowiącą załącznik nr 10 do rozporządzenia.
2.
Minister Kultury i Sztuki oraz Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych mogą uzupełniać tabele stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania nowymi stanowiskami pracy oraz określać dla tych stanowisk uposażenie i wymagania kwalifikacyjne.