§ 17. - Wynagradzanie pracowników placówek upowszechniania kultury, archiwów państwowych i Filmoteki Polskiej. - Dz.U.1974.30.176 - OpenLEX

§ 17. - Wynagradzanie pracowników placówek upowszechniania kultury, archiwów państwowych i Filmoteki Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.30.176

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1984 r.
§  17.
Tworzy się fundusz nagród w wysokości 1% planowanego osobowego funduszu płac pracowników objętych rozporządzeniem - z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników wyróżniających się w pracy zawodowej.