§ 4. - Wymiar i pobór opłat za przeprowadzenie zmian w operacie katastralnym na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.80.701

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1928 r.
§  4.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Z dniem tym traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 marca 1926 r., dotyczące wymiaru i poboru opłat za przeprowadzenie zmian w operacie katastralnym na obszarze województwa poznańskiego i pomorskiego (Dz. U. R. P. Nr. 25, poz. 150).