§ 3. - Wymiar i pobór opłat za przeprowadzenie zmian w operacie katastralnym na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.80.701

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1928 r.
§  3.
Nie wymierza się należytości za przepisanie nieruchomości w operacie katastralnym w wypadkach, gdy:
a)
nie wykazują one czystego dochodu katastralnego lub wartości użytkowej,
b)
wolne są od podatku gruntowego lub budynkowego,
c)
przechodzą na własność Skarbu Państwa,
d)
zachodzi sprostowanie usterek, powstałych przez błędny wpis nazwiska właściciela, parcel, powierzchni, czystego dochodu i t. p., o ile równocześnie nie zachodzi zmiana w posiadaniu.