Wymiana not zatwierdzających Protokół dotyczący wymiany handlowej i uregulowania płatności pomiędzy Polską a Szwecją w okresie od 1 maja 1948 r. do 30 kwietnia 1949 r., podpisany w Warszawie dnia 22 kwietnia 1948 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.5.30

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 stycznia 1949 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 29 listopada 1948 r.
w sprawie wymiany not zatwierdzających Protokół dotyczący wymiany handlowej i uregulowania płatności pomiędzy Polską a Szwecją w okresie od 1 maja 1948 r. do 30 kwietnia 1949 r., podpisany w Warszawie dnia 22 kwietnia 1948 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. VI Protokółu dotyczącego wymiany handlowej i uregulowania płatności pomiędzy Polską a Szwecją w okresie od 1 maja 1948 r. do 30 kwietnia 1949 r., podpisanego w Warszawie dnia 22 kwietnia 1948 r., nastąpiła w Sztokholmie dnia 28 października 1948 r. wymiana not, zatwierdzających powyższy Protokół.