Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad o stosunkach prawnych na granicy państwowej, podpisanej w Moskwie dnia 10 kwietnia 1932 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.74.542

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 października 1933 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 4 września 1933 r.
w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad o stosunkach prawnych na granicy państwowej, podpisanej w Moskwie dnia 10 kwietnia 1932 r.

Podaje się do wiadomości, że w wykonaniu artykułu 24 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad o stosunkach prawnych na granicy państwowej, podpisanej w Moskwie dnia 10 kwietnia 1932 roku, nastąpiła w Warszawie w dniu 4 września 1933 r. wymiana dokumentów ratyfikacyjnych powyższej Umowy.