Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.15.105

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 maja 1969 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 21 kwietnia 1969 r.
w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Włoskiej, sporządzonej w Warszawie dnia 25 marca 1965 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 12 Umowy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Włoskiej, sporządzonej w Warszawie dnia 25 marca 1965 r., nastąpiła w Rzymie dnia 27 marca 1969 r. wymiana dokumentów ratyfikacyjnych powyższej Umowy i w dniu tym Umowa ta weszła w życie.