Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia polsko-niemieckiego z dnia 25 kwietnia 1938 r. dotyczącego zmiany punktu 1 załącznika A układu polsko-niemieckiego z dnia 22 grudnia 1926 r. o wydaniu akt.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.98.658

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 grudnia 1938 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 12 grudnia 1938 r.
w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia polsko-niemieckiego z dnia 25 kwietnia 1938 r. dotyczącego zmiany punktu 1 załącznika A układu polsko-niemieckiego z dnia 22 grudnia 1926 r. o wydaniu akt.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z ust. II porozumienia polsko-niemieckiego w formie not wymienionych w Warszawie dnia 25 kwietnia 1938 r. (dotyczącego zmiany punktu 1 załącznika A układu polsko-niemieckiego z dnia 22 grudnia 1926 r. o wydaniu akt (Dz. U. R. P. z 1927 r. Nr 96, poz. 850), nastąpiła w Berlinie w dniu 2 grudnia 1938 r. wymiana dokumentów ratyfikacyjnych powyższego porozumienia.