Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.61.493

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 lipca 1931 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 4 czerwca 1931 r.
w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunji o ułatwieniach w małym ruchu granicznym polsko-rumuńskim, podpisanej w Warszawie dn. 7 grudnia 1929 r., wraz z protokółem dodatkowym, załącznikami A i B, wzorami Nr. 1 i Nr. 2 i protokółem podpisania.

Podaje się niniejszem do wiadomości, że w wykonaniu art. 33 konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunji o ułatwieniach w małym ruchu granicznym polsko-rumuńskim, podpisanej w Warszawie dn. 7 grudnia 1929 r., wraz z protokółem dodatkowym, załącznikami A i B, wzorami Nr. 1 i Nr. 2 i protokółem podpisania, nastąpiła w Bukareszcie dnia 4 czerwca 1931 r. wymiana dokumentów ratyfikacyjnych powyższej konwencji.