Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji Arbitrażowej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrjacką, podpisanej w Warszawie dnia 13 listopada 1923 roku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.47.331

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 maja 1925 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 9 kwietnia 1925 r.
w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji Arbitrażowej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrjacką, podpisanej w Warszawie dnia 13 listopada 1923 roku.

Podaje się niniejszem do wiadomości, że w wykonaniu art. 5 Konwencji Arbitrażowej pomiędzy Rzeczypospolitą Polską a Republiką Austrjacką, podpisanej w Warszawie dnia 13 listopada 1923 r. ratyfikowanej zgodnie z ustawą z dnia 15 stycznia 1925 r. (Dz. U. R. P. № 15 poz. 96), dokumenty ratyfikacyjne powyższej Konwencji wymienione zostały w Warszawie dnia 26 lutego 1925 roku.