§ 3. - Wymagania dla niektórych napojów spirytusowych z oznaczeniami geograficznymi odnoszącymi się do terytorium... - Dz.U.2011.9.47 - OpenLEX

§ 3. - Wymagania dla niektórych napojów spirytusowych z oznaczeniami geograficznymi odnoszącymi się do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.9.47

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 stycznia 2011 r.
§  3.
Napój spirytusowy "Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej/Herbal vodka from the North Podlasie Lowland aromatized with an extract of bison grass" to wódka smakowa:
1)
produkowana z polskich surowców, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie w regionie Niziny Północnopodlaskiej;
2)
uzyskana z alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego o zawartości alkoholu nie mniejszej niż 96,5 % objętości, z którego jest sporządzana wódka, następnie poddawana aromatyzacji maceratem trawy żubrowej (Hierochloe odorata i Hierochloe australis) rosnącej na terenie Niziny Północnopodlaskiej;
3)
o zawartości:
a)
kumaryny nie mniejszej niż 7 mg/l,
b)
cukru nie większej niż 4,5 grama na litr w przeliczeniu na cukier inwertowany.