§ 2. - Wymagania dla kotłów na paliwo stałe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1690

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2020 r.
§  2.  4
 (uchylony).
4 § 2 uchylony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2019 r. (Dz.U.2019.2549) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2020 r.