§ 1. - Wymagania dla kotłów na paliwo stałe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1690

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2020 r.
§  1.  3
 Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dla wprowadzanych do obrotu kotłów na paliwo stałe o znamionowej mocy cieplnej nie większej niż 500 kW w rozumieniu art. 172a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, zwanych dalej "kotłami".
3 § 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.363) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 marca 2019 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2019 r. (Dz.U.2019.2549) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2020 r.