Art. 16. - Wyłączenie ze społeczeństwa polskiego osób narodowości niemieckiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.55.310

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1949 r.
Art.  16. 6

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, a z dniem 31 grudnia 1950 r. traci moc obowiązującą, zachowując ją nadal tylko w przypadkach, określonych w art. 13.

6 Art. 16:

- zmieniony przez art. 1 ustawy z dnia 18 listopada 1948 r. (Dz.U.48.57.453) zmieniającej nin. dekret z dniem 11 grudnia 1948 r.

- zmieniony przez art. 1 ustawy z dnia 30 grudnia 1949 r. (Dz.U.49.65.533) zmieniającej nin. dekret z dniem 31 grudnia 1949 r.