Dziennik Ustaw

Dz.U.1919.82.449

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 października 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH (W POROZUMIENIU Z MINISTERSTWAMI SKARBU ORAZ PRZEMYSŁU I HANDLU)
w sprawie wyłączenia stacji Granica z wewnętrznej taryfy towarowej austrjackich kolei państwowych.

Wewnętrzna taryfa towarowa austrjackich kolei państwowych.

Wykaz odległości (Kilometerzeiger).

Zamieszczone w wykazie odległości (Kilometerzeiger) dla linji austrjackich kolei państwowych grupa C. północno wschodnia sieć kolejowa, kilometryczne odległości od względnie do stacji Granica należy skreślić.

Należności taryfowe w komunikacji między stacjami b. zaboru austrjackiego, a stacjami b. zaboru rosyjskiego oblicza się od, względnie do stacji Szczakowa.

Warszawa, dnia 4 października 1919 r.