§ 2. - Wyłączenie niektórych składników wynagrodzeń pracowników kopalń węgla kamiennego oraz innych kopalń głębinowych z... - Dz.U.1981.22.116 - OpenLEX

§ 2. - Wyłączenie niektórych składników wynagrodzeń pracowników kopalń węgla kamiennego oraz innych kopalń głębinowych z opodatkowania podatkiem wyrównawczym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1981.22.116

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1981 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 września 1981 r.