§ 3. - Wykonywanie rybołówstwa morskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.39.275

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 czerwca 1959 r.
§  3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.