§ 1. - Wykonywanie rybołówstwa morskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.39.275

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 czerwca 1959 r.
§  1.
1.
Ustanawia się rybny obwód ochronny w Zatoce Gdańskiej przed ujściem Wisły w rejonie Swibna.
2. 1
Obwód ochronny w rejonie Swibna ustala się w następujących granicach: na południu 940 km biegu Wisły, na wschodzie i zachodzie linia brzegu, na północy linia łącząca głowice obu falochronów. W granicach tego obwodu ochronnego wzbronione jest wykonywanie wszelkiego rybołówstwa w ciągu całego roku, z tym że dozwolone są połowy węgorza sprzętem stawnym w okresie od 1 czerwca do 30 września.
1 § 1 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 12 maja 1959 r. (Dz.U.59.33.201) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 czerwca 1959 r.