§ 6. - Wykonanie w stosunku do obywateli Związku Socjalistycznych Republik Rad art. 40 ustawy o prawie właściwem dla stosunków prywatnych międzynarodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.60.484

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 sierpnia 1930 r.
§  6.
Bez uzyskania specjalnego zezwolenia Ministerstwa Skarbu obywatele Z. S. R. R. nie mogą w Polsce być opiekunami, kuratorami, prokurentami spółek handlowych, członkami zarządu tych spółek, prowadzić przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych jednoosobowo lub pod formą spółki.