Rozdział 3 - Służba wojskowa w pospolitym ruszeniu. Do art. 93-100 . - Wykonanie ustawy z dnia 9 kwietnia 1938 r. o powszechnym obowiązku wojskowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.20.131

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 stycznia 1949 r.

Rozdział  III.

Służba wojskowa w pospolitym ruszeniu.

Do art. 93-100.
§  348.
Przepisy §§ 330-347 stosuje się odpowiednio do żołnierzy pospolitego ruszenia i służby wojskowej w pospolitym ruszeniu.