§ 7. - Wykonanie ustawy z dnia 6 grudnia 1923 r. o zastosowaniu stałej jednostki do obliczania danin, niektórych innych dochodów publicznych oraz kredytów, udzielanych przez instytucje państwowe i samorządowe, w zakresie opłat stemplowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.134.1115

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1924 r.
§  7.
W przypadkach, w których przy zastosowaniu rozporządzenia niniejszego ma być uwzględnioną wartość franka złotego za czas do 1 stycznia 1924 r., należy uwzględniać ją wedle tabeli, podanej w § 7 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 18 grudnia 1923 r. w sprawie zastosowania stałej jednostki podatkowej do podatków: spadkowego i od darowizn (Dz. U. R. P. № 134 poz. 1114).