§ 1. - Wykonanie ustawy z dnia 22 października 1931 r. w sprawie zwolnienia od podatku cukru, przeznaczonego na dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach i ochronkach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.104.807

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 grudnia 1931 r.
§  1.
1)
Prawo korzystania ze zwolnienia od podatku spożywczego cukru, przeznaczonego na cele dożywiania dzieci w szkołach, przedszkolach i ochronkach, służy tylko komitetom pomocy dla bezrobotnych w zakresie prowadzonej przez nie akcji.
2)
Zwolnienia od podatku będą przyznawane wyłącznie na wnioski Naczelnego komitetu do spraw bezrobocia, które powinny wskazywać:
a)
ilość cukru tudzież cukrownie, z których cukier ma być dostarczony:
b)
podział żądanej ilości pomiędzy poszczególne komitety pomocy dla bezrobotnych;
c)
ilość dzieci, mających korzystać z akcji dożywiania w szkołach, przedszkolach i ochronkach na terenie działania poszczególnych komitetów pomocy dla bezrobotnych;
d)
okres czasu, w ciągu którego cukier ma być zużyty;
e)
stacje odbiorcze, do których cukier ma być wysłany.
3)
Dalszy rozdział cukru przez poszczególne komitety pomocy dla bezrobotnych dokonywany być powinien z zachowaniem przepisów niniejszego rozporządzenia.