Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.89.588

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 września 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 4 września 1920 r.
celem wykonania ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. (Dz. Ust. R. P. № 70, poz. 469), o podwyższeniu podatku domowo-klasowego na obszarach byłego zaboru austrjacko-węgierskiego.

§  1. Wobec postanowień powyższej ustawy mają zastosowanie, począwszy od roku 1920, następujące stawki podatku domowo-klasowego:
Dla domu którego budowę rozpoczęto
z ilością części mieszkalnychw klasieprzed dniem 1 stycznia 1912 r.po dniu 31 grudnia 1911 r. po myśli § 3, ustawy z dnia 28 grudnia 1911 r. (Dz. p. p. № 242)
Stawka podatku domowo-klasowego
Marek polskich
40-36I3.0802.772
35-30112.5202.268
29-28III2.1001.890
27-25IV1.7501.575
24-22V1.4001.260
21-19VI1.050945
18-15VII700630
14-10VIII420336
9- 8IX280224
7X210168
6XI140112
5XII7762
4XIII6955
3XIV2419
2XV1915
1XVI1310
65
Przy budynkach obejmujących ponad 40 części mieszkalnych należy do stawki taryfy klasy najwyższej za każdą część mieszkalną ponad tę ilość doliczyć7063
§  2. Celem przeprowadzenia wymiaru względnie sprostowania podatku domowo-klasowego za rok 1920 według powyższej taryfy wyda Dyrekcja Skarbu we Lwowie szczegółowe zarządzenie.
§  3. Postanowienie § 3 ustawy z dnia 23 stycznia 1914 r. (Dz. p. p. № 14), nie znajduje zastosowania wobec art. 4 ustawy z dnia 14 lipca 1920 r. (Dz. Ust. R. P. № 61, poz. 389), również odnośnie do podatku domowo-klasowego.