Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.70.469

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1920 r.

USTAWA
z dnia 16 lipca 1920 r.
o podwyższeniu podatku domowo-klasowego na obszarach byłego zaboru austrjacko-węgierskiego.

Art.  1.

Stawki podatku domowo-klasowego, obowiązującego na obszarze b. zaboru austrjacko-węgierskiego, wskazane w taryfie klasyfikacyjnej, zamieszczonej w patencie cesarskim z d. 23 lutego 1820 r. i ustawie z dnia 9 lutego 1882 r. (Dz. p. p. № 17) podwyższa się:

a) od domów, zaliczonych do klas I do XIII, - dziesięciokrotnie,
b) od domów, zaliczonych do klas XIV i XV, - ośmiokrotnie i
c) od domów, zaliczonych do klasy XVI, - sześciokrotnie.
Art.  2.

Stawki powyższe przelicza się na walutę markową w myśl ustawy z dnia 15 stycznia 1920 r. (Dz. Ust. № 5 poz. 26) w stosunku 70 mk. za 100 kor. Należność w ilości 50 lub więcej fenigów liczy się za markę, w ilości zaś mniejszej od 50 fenigów nie wchodzi w rachubę.

Art.  3.

Postanowienie ustępu 1 § 24 ustawy z dnia 28 grudnia 1911 r. (Dz. p. p. № 242) znosi się.

Art.  4.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1920 r.

Art.  5.

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Skarbu.