§ 2. - Wykonanie ustawy z dnia 1 czerwca 1922 r. o monopolu tytoniowym w dalszym okresie przejściowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.100.916

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 marca 1925 r.
§  2.
W miejsce powyższego podatku pobierać się będzie począwszy od dn. 1 listopada 1922 r. od wyrobów tytoniowych wymienionych w § 1 zysk monopolowy w postaci opasek monopolowych w wysokości 25% detalicznej ceny sprzedaży tychże wyrobów.