§ 23. - Wykonanie ustawy z dnia 1 czerwca 1922 r. o monopolu tytoniowym w dalszym okresie przejściowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.100.916

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 marca 1925 r.
§  23.
W myśl art. 35 ustawy z dnia 1 czerwca 1922 r. o monopolu tytoniowym (Dz. U. R. P. Na 47 poz. 409) winny gromadzenia wyrobów tytoniowych ponad normę ustaloną przez Ministra Skarbu, ulega karze konfiskaty zapasu, w razie zaś powtórzenia nadto karze grzywny do 100.000 mk.

Jako normę w znaczeniu powyższego artykułu ustanawia się 10.000 szt. papierosów, 10 kg. tytoniu krajanego (lub machorki), 3,000 sztuk cygar lub cygaretek, 5 kg. tabaki do zażywania, 5 kg. tytoniu do żucia.